1131

Návody na lepení

 

PRACOVNÍ POSTUP - OBKLAD VASPO

 • Podklad

Podklad na lepení musí být suchý, čistý, zbavený prachu, mastnosty, zbytků nátěrových hmot, musí být soudržný a pevný. V  případě, že podklad vykazuje známky nesoudržnosti(sprašuje), je nadměrně nasákavý (stará omítka, Ytong, Porfix...) doporučujeme ho ošetřit penetračním nátěrem například MAPEI Primer G (2-násobný nátěr ředěný vodou v poměru 1:1), pokud je naopak podklad nenasákavý(původní obklad, prefabrikovaný beton), použijeme k penetraci základní nátěr například MAPEI Mapeprim SP, který se na podklad nanáší v čo nejměnší vrstvě, přičemž následné lepení je nutné realizovat do 24 hodin po aplikaci penetrace. Na hladké a nenasákavé povrchy (OSB desky, umakart, glazované keramické obkladačky) doporučujeme aplikovat adhézní můstek například EXCEL MIX. Při konstrukčních stavbách doporučujeme namísto běžného sádrokartonu použít pevnější desky např. RIGIDUR nebo desky na cementové bázi, CETRIS nebo AQUAPANEL.
 

 • Lepení

Jednotlivé kusy obkladů doporučujeme vybírat vždy z vícero balení, aby se rovnoměrně promíchaly barevné rozdíly. Oblady je nutné zbavit prachu a nečistot, rub obkladu doporučujeme mírně navlhčit, lepící tmel naneseme zubovou stěrkou na podklad, pro zvýšení přídržnosti naneseme lepící tmel v tenké vrstvě i na rubovou stranu obkladu a uložíme ho, přičem na obklad mírně zaklepeme gumovým kladivem do naneseného lepícího tmelu pro lepení obkladů v interiéru i exteriéru a doporučujeme použít flexibilní cementové lepící tmely třídy C2TE. MAPEI doporučuje Adesilex P9, Keraflex, Granirapid. EXCELMIX doporučuje lepidlo Excelbond. Jedno balení(25kg) vystačí přibližně na 5m2 obložení.

 • Spárovnání

V případě, že se jedná o obklad se spárou doporučujeme používat spárovací hmoty na kameninu na šířku spáry 1,5 - 2 cm, před spárováním je důležité, aby spára byla dostatečně suchá (i lepící tmel), čistá, zbavená prachu.

 • Hydrofobizace

Na Hydrofobizáci obkladů VASPO v exteriéru doporučujeme použít bezbarvý hydrofobní silikonový nátěr Lukofob 39 (zředěný vodou 1:10, desat dílů vody, výrobce lucebni.cz ) nebo MAPEI Antipluviol. Nanáší se celoplošně na suchý, čistý obklad v jedné vrstvě štětcem, stříkáním příp. válcem. Do interiéru se doporučuje nátěr přípravkem Duvilax BD-20 (duslo.sk), zředěným v poměru 1:10 s vodou(deset dílů vody). Po této úpravě se oživí barvy obkladu a stratí se otěrky vzniknuté při balení.

 • Řezání, vrtání

Všechny obklady je možné skracovat nebo jinak upravovat. Nejlepším zpusobem je řezání na stolní pile s použitím diamantového nebo černého kotouče na beton s vodou. Obklad ihned očistitěte od prachu po řezání. Řeznou plochu vždy ukládat řeznou stranou do vnitřku obkladu. Na vrtání otvrorů bez příklepu doporučujeme použít vrtáky BOSCH multiconstruction, taktéž je možné použít i běžné vrtáky do betonu s jemným příklepem.

 • Čistění

Čistění obkladů od zbytků cementových malt a tmelů. Při znečištění lepidlem nebo škárovací hmotou na bázi cementi je nutné obklady očistit okamžitě vodou. Pod vlivem vlhkosti se někdy tvoří na betonových výrobcích tzv. výkvěty(vyplaveniny vápníku) hlavně na podkladech, které nejsou izolované vůči vlhkosti. Technicky se jim nedá předejít i přesto, že výrobky VASPO obsahují přísady, chemické výtěsnovače, která zabraňuje jejich tvorbe. Tyto výkvěty neovlivňují v žádném případě užitkové vlastnosti výrobku. Časem se ztratí nebo se dají odstranit roztokem vody a octu.

 • Zateplení

Pro lepení obkladů na kontaktní fasádní zateplovací systím (ETICS) vypracovala firma EXCELMIX certifikovaný postup lepení na zateplení pěnovým polystyrénem i minerální vlnou. Postup a certifikát si můžete stáhnout nebo bude zaslaný na požádání.
 

Tento návod byl vypracovaný i ve spolupráci s laboratořemi společnosti MAPEI přímo pro produkty VASPO.

Zároveň firma MAPEI nabízí technický servis, který vychází z konzultační činnosti (na místě realizace), diagnostiky podkladu (měření teploty, vlhkosti podkladu, pevnosti v tlaku a tahu), zaškolení realizačních pracovníků, technického dozoru při realizaci, přípravy technických řešení a cenových nabídek na dodávané produkty.

www.mapei.sk          www.excelmix.sk                     


 

Keďže naše obklady majú vyššiu váhu ponúkame Vám riešenie postavené na “výkone“ kotviaceho prvku v ETICS.
Toto riešenie umožňuje projektantovi na základe výpočtu vertikálneho aj horizontálneho zaťaženie celého súvrstvia presne stanoviť počet a rozmiestnenie kotiev, ktoré disponujú požadovanými  vlastnosťami/výkonom.
Na takéto riešenie je možné vypracovať statické posúdenie, ktoré (spolu s certifikovanými parametrami kotva) ponúka legislatívne aj faktické záruky.
V prípade záujmu o takéto riešenie je kontakt na výrobcu v tomto súbore:
 


 

PRACOVNÍ POSTUP - Plotový systém Vršatec

 • Podklad

Stavba plotu se realizuje na pevný betonový základ podle stavební normy a o šířce 30-35 cm. Následně se základ polepí asfaltovým izolačním pásem (IPA). V místě uložení sloupků předvrtáváme otvory na betonářskou ocelovou výstuž(roxor). Každý díl má pro lehčí identifikaci na vrchní i spodní části číslo 0 až 5.

 • Stavba zídek a sloupků

Ze základních dílů č.1 až 5 složíme obdélníky pro stavbu sloupků. Díly spojíme drátem, který je zapuštěný v každém kuse, aby se v průběhu montáže a zalévání hustým betonem nepohnuly. V místě napojení zídek použijeme díly s výřezem. Například pokud budeme napojovat zídku ve výšce dvou řad (výška zídky 40cm) použijeme díl s výřezem č.1V a 3V a to proto, že následný sloupový obdélník na sebe klademe opačně(spodem vzhůru), aby jsme zabránili opakování vzoru. Na zvájemné lepení dílů doporučujeme cementové flexibilní lepidlo, které nanášíme v přiměřeném množství, aby jsme tím zabránili jeho vylačení směrem ven. Po osazení prvního dílu slopku, můžem pokračovat v napojení zídky. Ten může začít rovným dílem č.0 ( 0-1-2-3-4-5 ) nebo v případě další řady, dílem č.5 ( 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0). Pokračujeme v ukládání dílů zídky v pořadí 0-1-2-3-4-5, přičemž latí kontrolujeme horizontalní i vertikální rovnost. Zadní stěnu zídky lepíme přesně v opačném pořadí jako přední stranu, teda v pořadí 5-4-3-2-1-0, tímto způsobem se jednotliv spoje překryjí a zajistí tak pevnost zídky. Před položením dalšího kusu sloupku potřeme vnitřní rohy lepidlem, aby jsme zabránili vytékání betovoné směsi, kterou se sloupky nejdříve zalejí. Po uložení třech řad nad sebou, vložíme ocelovou výstuž(roxory) do předvrtaných otvorů a sloup zalejeme polosuchým betonem přibližně do poloviny poslední řady. Stejným způsobem jako předtím postavíme další řadu zídky přicemž dbáme na to, aby byla následná řada vždy opačně (spodem vzhuru) oproti té pod ní, aby se zabránili opakování vzoru. Taktéž u sloupku dbáme na to, aby byla následná řada pootočená o 180 stupňů. a potom další ještě i opačně (spodem vzhuru). Tím získáme 4 různé vzhledy a omezíme opakování vzoru.

 • Ukončení

Stavbu ukončíme nalepením sloupkových a zídkových čepic. Po začistění a vytvrdnutí lepených spojů doporučujeme ošetření hydrofobizačním roztokem na betonové výrobky. Například Lukofob 39 zředěný vodou v poměru 1:10 ( 1 dil Lukofobu a 10 dílů vody). Takové ošetření jednou vrstvou chrání povrch a ulehčuje čištění příbližně na dobu 5-7 roků. Na závěr plot doplníme o výplň podle osobních preferencí.

Pokládka DLAŽBY a OBRUBY Decorstone Dřevo

Dlažba je vhodná pro méně zatěžované plochy,na chodníky, terasy, cestičky okolo domu, altánky a pod. Je určená jen pro chůzi po povrchu. 
 • Odkopeme přebytečnou zeminu a plochu zhutníme vibrační deskou, abysme dosáhli správné únosnosti podloží. Na okrajích výkop prohloubíme, aby jsme mohli vybudovat základy na uložení případých obrubníků.
 • Na zhutněnou zeminu položíme podkladobou vrstvu dřevěného kameniva frakce 8-16, která se opět zhutní vibrační deskou. Po zhutnění musí mít podkladová vrstva dřevěného kamene hloubku nejméně 200mm.
 • Dlažbu klademe v celé šířce mezi obrubníky a aby jsme dodrželi vykládaný vzor, můžeme si přes dlážděnou plochu natáhnout šňůru. Klademe proti spádu dlážděné plochy a zásadně z položené dlažby, aby jsme nevstupovali do připravené ukladací plochy.
 • Betonovou dlažbu v žiadnom případě nezhutňujeme vibračnou deskou, na dosahnutí rovinnosti použijeme gumové kladivo a prvky dohutňujeme jemným poklepáním.
 • Ideálním nástrojem na dělení betonové dlažby je řezání úhlovou bruskou s kvalitním řezacím kotoučem. Řezné plochy je důležité ihned po řezání omýt čistou vodou aby na odřezkách nezůstali prachové stopu.
 • Spáry vyplníme čistým, jemným piskovcem frakce 0,1-1mm bez obsahu nečistot, hlinitych a vápenatých částic, aby jsme zamezili znečistění a případným výkvětům v budoucnosti. Písek do spár důlladně vmeteme koštětem a spárováním podle potřeby zopakujeme po dvou až třech týdnech po položení dlažby. Spárování se provádí jen na suchém povrchu dlažby a suchým spárovacím materiálem.
 • Je důležité připomenout, že dlažba je vyrobená z betonu, proto ji pudle způsobut použití doporučujeme impregnovat vhodným ochranným nátěrem na zamezení znečištění a lepší údržbu. Impregraci vykonáváme podle návodu výrobce. Dlažba má mít sklon nejméně 2%, aby odváděla od budovu potvrchovou vodu. Dlažba se má se stavbou stýkat pod úrovní vodorovné izolace proti vodě(pod úrovňou soklu), aby se stěna nepoškodila vlhkostí z dlažby. Dlažbu a její podkladové lůžko od stěn radši oddělte nopovou fólii.

HYDROFOBIZÁCE - Lukofob 39

Lukofob 39 je koncentrovaný silikónový hydrofobizačný (vodoodpudivý) přípravek na nevyhnutelnou povrchovou úpravu obkladu VASPO.

Spotřeba - 1 litr na cca 40 m2

Použití -  k nastřéekaní/nátěru pórovitých silikátových materiálů jako jsou omítky, beton, plynosilikát, osinkocement, pálená střešní krytina, pískovec a pod., na který sa chemicky váže

Vlastnosti - i nanášení se naředený roztok Lukofobu vsakuje do pórovitého podkladu, a tvoři bezfarebný film s vysoko hydrofóbním (vodoodpudivým) účinkem při zachovaní původní paropropustnosti

Ředění - omítky, beton, osinkocement 1 : 10 až 15. Pálená strešní krytina stříkáním 1:20 až 30 máčením 1:50 až 75

Nanášení - na suchý a čistý povrch v takovém množství, dokud se roztok vsakuje. Roztok nesmí stékat. Spotřeba je cca 1 litr naředěného roztoku na 3 až 4 m2 plochy

UPOZORNĚNÍ!!!: ZŘEDENÝ LUKOFOB 39 SE NA OBKLAD VASPO NATÍRA A NEBO STŘÍKÁ JEN 1 x .

Skladovaní - 24 měsíců od data výroby v původních uzavřených nádobách bez přístupu vzduchu při teplotě –10C až + 40C.

POUŽITÍ A VÝHODY:

 • Zamezuje růstu mechu i po rocích
 • Po použití je obklad omyvatelný vodou, výrobek oživí, ztratí se otěry výrobku způsobené balením.
 • Odpudzuje vodu, zvyšuje odolnost proto kyselým dešťum a zlepšuje mrazuvzdornosť výrobku
 • Zvyšuje životnost a stálostbarev výrobků
 • Zamezuje tvorbě výkvětů (vystoupení vápna na povrch způsobený cementom)
 • Vodoodpudivá vrstva je propustná pro vzduch a vodní páry
 • Snižuje špinavost, prach se nedostane do pórů materiálu a smyje se deštěm
 • Životnost hydrofóbných úprav po cca 7 rocích je možné opakovat.
 • Lukofob sa používa i k povrchovej úpravě cihlových zdí, omítek, betonových ploch a dílů, prefabrikátů, pálené krytiny

 

 

Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSOUTĚŽ
5 x 100 €


 
Vaše pěkné realizace odměníme
zajímavými cenami ...víc
GRAFICKÝ
NÁVRH


 
Grafický návrh podkladů Vám
vytvoříme úplně ZDARMA ...víc
KATALOG

 
Popusťte uzdu fantazií
listovaním v našem katalogu ...víc

AKCIA

Bočný panel

https://vaspostone.cz/letni-akce-2024
https://vaspostone.cz/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...